Relacja ze spotkania informacyjnego - FIO 2019
W dniu 5 marca 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące aktualnego naboru wniosków w ramach funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2019. Spotkanie prowadziła koordynatorka projektu z Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, który jest operatorem konkursu.

W spotkaniu uczestniczyli licznie przybyli przedstawiciele organizacji pozarządowych: stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, a także przedstawiciele samorządów. Nabór wniosków w ramach aktualnego naboru trwa do 22 marca 2019 r., godz. 1200. Mikrodotacje w wysokości od 1500 zł do 3000 zł można przeznaczyć na realizację lokalnych przedsięwzięć w sferach pożytku publicznego. Wymagany wkład własny: minimum 10% wartości projektu (wnoszony wyłącznie jako wkład osobowy). Temat priorytetowy naboru, za który przyznawane są dodatkowe punkty to "Kultura kresowa, tożsamość lokalna".

 

Regulamin konkursu i załączniki oraz dane kontaktowe dostępne są na stronie www.mikrodotacjepodlaskie.pl.

 

Wykonanie: DBS