Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - sport 2019
Zarząd Powiatu Siemiatyckiego Uchwałą Nr 10/56/19 z dnia 14 marca 2019 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r.

Dotacje otrzymały następujące podmioty:

 

 1. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, ul. Ogrodowa 2, 17 – 300, Siemiatycze, na zadanie pn. „Organizacja imprez sportowych adresowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu siemiatyckiego oraz realizacja całorocznego kalendarza imprez sportowych” w wysokości: 5 000,00 zł,

 2. Katolicki Klub Sportowy „Orzeł”, ul. 3 Maja 2, 17 – 300 Siemiatycze, na zadanie
  pn. „Realizacja zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r.”, w wysokości: 2 000,00 zł,

 3. Klub Sportowy „Cresa” Siemiatycze, ul. Słowiczyńska 58, 17 – 300 Siemiatycze,
  na zadanie pn. „Organizacja wspierania oraz upowszechniania kultury fizycznej u dzieci
  i młodzieży z terenu powiatu siemiatyckiego” w wysokości: 10 000,00 zł,

 4. Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Sprinter” Siemiatycze, ul. Nadrzeczna 29, 17 – 300 Siemiatycze, na zadanie pn. „Rozwój sportu, popularyzacja rekreacji ruchowej i aktywnych form spędzania czasu wolnego, głównie o charakterze otwartym dla mieszkańców powiatu”,
  w wysokości: 3 000,00 zł,

 5. Miejski Klub Sportowy „Cresovia”, ul. Nadrzeczna 29, 17 – 300 Siemiatycze, na zadanie
  pn. „Organizacja meczów piłkarskich” w wysokości: 2 000,00 zł,

 6. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Błyskawica” w Czartajewie, ul. Długa 130, Czartajew, 17 – 300 Siemiatycze, na zadanie pn. „Organizowanie i współorganizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych adresowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i pozostałych mieszkańców powiatu siemiatyckiego” w wysokości: 3 000,00 zł.

 

Z w/w podmiotami zostaną zawarte umowy określające zakres i warunki realizacji zadań publicznych.

Wykonanie: DBS